Tomtefeste

Kontakt:


E-post: post@advokat-omh.no


Tlf.: +47 413 76 179

Velkommen til tomtefesterett.no


Få hjelp med din tomtefestesak!Advokatfirmaet OMH Midling-Hansen v/ advokat Ole-Sverre Midling-Hansen har særskilt erfaring med tomtefestesaker og kan bistå deg med din sak. Firmaet håndterer hele tiden en rekke festesaker fra ulike deler av landet. Advokat Midling-Hansen har spesialisert erfaring med festesaker fra en av landets største grunneiere og bortfestere, Opplysningsvesenets fond. Advokat Midling-Hansen er samarbeidsadvokat hos Huseiernes Landsforbund.


Det ytes bistand ved regulering av festeavgift, innløsning av festetomt, overføring av festerett, mislighold av festekontrakt, inngåelse av ny festekontrakt, skjønnssak og generelle tvister / prosedyre forbundet med festeavtale og tilhørende rettigheter.


Bistand ytes advokat Ole-Sverre Midling-Hansen, en erfaren og faglig dyktig advokat, som gir ærlig og balansert råd i alle saker og jobber for at klienten skal få et best mulig resultat. Les mer om advokat Midling-Hansen her.


Ta kontakt for en vurdering av din sak.

Ulike problemstillinger det ytes bistand innenfor

  • Innløsning av festetomt
  • Regulering av festeavgift
  • Inngåelse av nye festekontrakter
  • Overføring av festerett
  • Forlengelse av festekontrakt 
  • Faktisk og rettslig rådighet over festetomt
  • Avvikling av festekontrakt / festeforhold
  • Grensen mellom bolig-/fritid og andre formål ("anna formål")

Artikler innen tomtefeste


Les mer om tomtefeste i våre artikler innen emnet. Vi skriver jevnlig om temaer som kan være, og erfaringmessig har vært, aktuelle. Dette kan være temaer som innløsning av festetomta, regulering av festeavgift, tomtefeste og menneskerettigheter m.m.


Gå til artikler ved å klikke her.


Nyheter og aktuelt 


Vant sak om ubebygd festeomt - tilkjent fulle sakskostnader


Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen vant nylig en festesak mot Opplysningsvesenets fond. Saken gjaldt om en festetomt, som var ubebygd ved utløpet av festetiden, var omfattet av tomtefestelovens verneregler. Svaret ble ja.


Les mer om saken her. 


Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen

Oktober 2023


Medhold i tomtefestesak - klient tilkjent alle sakskostnader

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen representerte en klient for tingretten og lagmannsretten i sak som bl.a. gjaldt spørsmålet om innløsning av festetomt. Det var også et spørsmål hvorvidt eiendommen egentlig tilhørte den såkalte fester, og at det ikke forelå en et festeforhold. Advokat Midling-Hansen vant frem på vegne av sin klient både i tingretten og lagmannsretten, og klienten ble tilkjent fulle sakskostnader for begge instanser.


Les mer om saken her.


Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen

Mars 2022


Klient fikk innløst tomt - også tilkjent sakskostnader

Det er heldigvis slik at innløsningsprosesser oftest går smertefritt. Noen ganger er det imidlertid ikkes lik. Advokat Midling-Hansen bisto en sak fester i en sak der bortfester ikke forholdt seg til innløsningsretten. Til tross for korrekt krav om innløsning og purring på samarbeid om innløsning, tok bortfester ikke tak i saken. Fester ble nødt til å ta ut skjønnssak før bortfester ville forholde seg til saken. Bortfester endte med å måtte erstatte advokatkostnadene til fester, da det ikke var tvil om innløsningsretten og vilkårene for dette. 


Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen

Juli 2021