Om advokaten

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen arbeidet 2015-2017 spesialisert med tomtefeste hos Opplysningsvesenets fond, en av landet største grunneiere og bortfestere. Siden oppstart av egen advokatvirksomhet i 2017 har han hele tiden hatt en rekke saker pågående innenfor tomtefesteretten. Det er ført saker både for tingretten og lagmannsretten, i tillegg til generell rådgivning og forhandlinger. 


Advokat Midling-Hansen fullførte juss-studiet ved Universitetet i Oslo til jul 2007, med meget gode karakter. Han tok deretter en Master of Laws ved University of Auckland, med resultat "First Class Honours". Midling-Hansen kjennetegnes bl.a. ved å være en faglig sterk advokat.


Nå er advokat Midling-Hansen en erfaren advokat som har jobbet for både store og små advokatfirmaer, samt offentlig virksomhet. Han har arbeidet bl.a. hos Advokatfirmaet Wiersholm AS og Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS, i tillegg til den spesialiserte stillingen hos Opplysningsvesenets fond. 


Han har ført en lang rekke saker for domstolene og har inngående kjennskap til hvordan disse prosessen skal håndteres. I tillegg har advokat Midling-Hansen håndtert en mengde forhandlinger og rådgivningsprosesser. De fleste saker, også festesaker, ender som regel i forlik (avtaler) der det er en konflikt. 


Hos advokat Midling-Hansen får klientene ærlig og balansert rådgivning, og en advokat som arbeider for et best mulig resultat. Midling-Hansen bistår både festere og bortfestere, noe som er en fordel for klientene ettersom advokaten dermed kjenner sakskomplekset fra begge perspektiver. 


Advokat Midling-Hansen er samarbeidsadvokat hos Huseiernes Landsforbund


Advokat Midling-Hansen yter også hjelp og bistand innen andre eiendomsrettslige områder, slik som:


Jordskifte / jordskifterett

Grensegang

Uklare rettsforhold

Servitutter

Hevd

Naborett / nabotvister

Sameie

Tinglysing

Eiendomstvister

Skjønnssak / skjønnsrett

Avhendingsloven