Vant tomtefestesak om ubebygd festetomt


Vant tomtefestesak om ubebygd festetomt – tilkjent fulle sakskostnader


Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen vant nylig en festesak mot Opplysningsvesenets fond. Fondet er en av landet største grunneiere og bortfestere. Saken gjaldt om en festetomt, som var ubebygd ved utløpet av festetiden, var omfattet av tomtefestelovens verneregler. Svaret ble ja.


Saken oppsto fordi fester satt på en festetomt som ikke var blitt bebygd i løpet av avtalt festetid. Festetiden var 99 år og ved utløpet krevde fester innløsning av tomta i tråd med tomtefestelovens regler. Disse reglene gir fester av tomt til bolighus rett på innløsning til enten 25 ganger festeavgiften eller 40 % av tomteverdien.


Bortfester avviste krav om innløsning og hevdet at siden fester ikke hadde bebygd tomta i løpet av den avtalte festetiden, så var festeforholdet ikke lenger et feste til «bolighus». Dette betydde at bortfester mente tomta falt tilbake til seg ved utløpet. Bortfester hevdet nemlig også at fester ikke kunne fortsette festeforholdet til evig tid.


Domstolen var enig med fester og advokat Midling-Hansen i at lovgiver må ha vært klar over at det kunne skje at også ubebygde tomter fikk rettigheter, f.eks. til innløsning. Likevel har lovgiver valgt å innføre enkle og ensartede regler som også gir rett på innløsning og forlenging ved ubebygde tomter. Retten var enig at både lovens ordlyd og forarbeider klart viste at dette er meningen. Det avgjørende er at det avtalte formålet er feste til bolighus (eller fritidshus) og at dette ikke har blitt endret i løpet av festetiden.


Konklusjonen ble at fester fikk rett på innløsning i tråd med reglene for feste til «bolighus». Bortfester (Opplysningsvesenets fond) ble dømt til å betale alle sakskostnader (advokatutgifter og rettsgebyr) i saken. 


Ta kontakt for bistand med din tomtefestesak!


Advokat Midling-Hansen, oktober 2023