Andre fagområder

Advokatfirmaet Midling-Hansen yter også hjelp og bistand innen andre eiendomsrettslige områder, slik som:


 • Jordskifte / jordskifterett
 • Grensegang
 • Uklare rettsforhold
 • Servitutter
 • Hevd
 • Naborett / nabotvister
 • Sameie
 • Tinglysing
 • Eiendomstvister
 • Skjønnssak / skjønnsrett
 • Avhendingsloven

Advokat OMH Midling-Hansen


Få bistand til alle saker innen tomtefesteretten fra et firma som arbeider mye med feltet og som har erfaring ekslusivt med tomtefeste og festetomter hos en av landets største grunneiere og bortfestere. Les mer:


 www.advokat-omh.noKontakt oss


Ta kontakt for en vurdering av din sak, enten det gjelder innløsning, regulering av festeavgift, reforhandling av festeavtaler eller annet.


Epost: post@advokat-omh.no


Telefon: +47 67 41 50 05


Post: Pb. 255, 2151 Årnes

Rettshjelpsdekning


Dersom det oppstår tvist mellom bortfester og fester i en festesak, vil saken ofte dekkes av rettshjelpsdelen av ulike forsikringsordninger.


Ved dekning vil forsikringstaker kun måtte betale en nærmere bestemt egenandel.

Copyright Advokat OMH Midling-Hansen. Med alle rettigheter forbeholdt.